Geachte mederouwenden,

Het is moeilijk ons te verheugen over het feit dat wij 50 jaar geleden van het barbaarse nazi-regime werden bevrijd, zonder, aan de andere kant, te rouwen over de grote verliezen die vooral de joden hebben geleden. Op de dag van de bevrijding hoopte iedereen nog dat meer mensen het overleefd zouden hebben, maar het kwam wekelijks, maandelijks duidelijker vast te staan dat het aantal doden groter was, en werden we geconfronteerd met aantallen vermoorden die de wereld de grootste misdaad uit de geschiedenis van de mensheid vaar ogen hielden.

De nazi’s konden dankzij de technologie de eeuwenoude jodenhaat gestalte geven. Wij allen houden er voor de toekomst de volgende waarschuwing uit over: Als haat en bruutheid een verbintenis aangaan met de technologie, is het gevolg een catastrofe.

Het unieke van de nationaal-socialistische misdaad is niet slechts gelegen in het aantal slachtoffers, maar in de wijze waarop de massamoord bedrijfsmatig werd gerealiseerd.

Als men met de misdadigheid van het nazi-geweld voor ogen, de misdaden ontkent, betekent dit tegelijkertijd dat men de verantwoordelijkheid voor de fabrieken des doods ontvlucht. We worden geconfronteerd met pogingen de misdaden onschuldiger voor te stellen dan zij waren. Schijnargumenten leiden tot rechtvaardiging van de gebeurtenissen uit de nazi-tijd en verraden niet zelden een fascistoïde mentaliteit.

Het enige antwoord daarop is informatie en voorlichting. Op de scholen wordt te weinig over het wezen en het handelen van de nazi’s gesproken, zij die alles ontkennen of goedpraten worden te weinig bestreden, de bevolking wordt niet weerbaar gemaakt tegen vreemdelingenhaat, racisme en antisemitisme.

We moeten het meemaken dat het openbare leven wordt opgeschrikt door bomaanslagen, briefbommen, brandstichting en ontwijding van begraafplaatsen. Dat dit zich vandaag de dag kan voordoen, wordt veroorzaakt door het feit dat de bevolking van Duitsland en Oostenrijk zich in 1945 niet op eigen kracht van het nationaal-socialisme bevrijd heeft. We moeten neo-nazi’s, hun begunstigers en de financiers van hun tijdschriften, die als enig doel hebben jonge mensen voor hun idee├źn te winnen, net zo behandelen als handelaars in verdovende middelen, namelijk met alle gestrengheid van de wet. Ook hun propaganda is een vergif dat jonge mensen tot daden brengt die in laatste instantie tot de ondergang leiden.

Mogen de vele feestelijkheden ter gelegenheid van de bevrijding van het nationaal-socialisme, nu vijftig jaar geleden, ertoe leiden dat we ons ervan bewust worden niet genoeg te hebben gedaan om de jeugd immuun te maken tegen de pest van het nationaal-socialisme. Het is de plicht en de verantwoordelijkheid, vooral van hen die de nazi-gruwelijkheden hebben overleefd, het nageslacht een toekomst te garanderen die politiek en sociaal gezien de moeite waard is.

Simon Wiesenthal, 4 mei 1995