Zou ik ooit nog …

Zou ik ooit nog naar buiten gaan?
Zou ik ooit nog mijn zusje en broertje zien?
Zou ik ooit nog naar school gaan?
Zou ik ooit nog chocolade eten?
Zou ik ooit nog naar de bioscoop kunnen?
Zou ik ooit nog boodschappen doen?
Zou ik ooit nog kunnen spelen? Zou ik ooit nog kunnen huilen?
Zou ik ooit nog vrolijk kunnen zijn?
Zou ik ooit nog kunnen schreeuwen?
Zou ik ooit nog in de spiegel durven kijken?
Zou ik ooit nog iemand kunnen vertrouwen?
Zou ik ooit nog ……………………… .
Zou ik dit ooit nog kunnen vertellen?

Tamara de Haas (voordracht), gedicht van Saraï Nijenbandring de Boer en Joe Eshuis


Stilte in je hart

Alle mensen die ons moesten verlaten
Dierbaren maar ook vreemden
In alle straten
Was er leegte
Leegte in je hart
Toen ging de oorlog van start

Alles anders
Alles weg
Alles moesten we verdragen
En nooit
Nooit mochten we klagen

Toen kwam de stilte.
Alles was voorbij
Allemaal weer blij;
Op 5 mei,
Maar toch bleef die koude stilte
Stilte in je hart

Lauren Weinberg 1steMontessorischool, groep 8