Wilhelmus

1ste couplet

Wilhelmus van Nassauen
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet.
Een Prinse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6de couplet

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.